Čeština English

Kontakt

Georadis s.r.o. Novomoravanská 321/41 619 00 Brno Česká republika

 

Příjezd auty: Smér od Brno centrum, Prahy a Olomouce, klíčová je křižovatka a výjezd z dálnice Brno střed. Zde je nutno se vydat směrem Vídeň. Ulice se jmenuje Vídeňská. Po asi 200 metrech sledovat výjezd u benzinové pumpy v arealu Tesco, zde vyjet do paralelni obslužné komunikace ulice Vídeňské. Pokračovat asi jeden kilometr k odbočce na Moravany. Po odbočení na Moravanskou ulici následně odbočit po 500 metrrech vpravo do ulice Novomoravanská. Areál společnosi tvoří roh ulic Moravanské a Novomoravanské.

Příchod od zastávky tramvaje číslo 2. Zastávka Moravanská. Podchodem vyjít na pravou stranu ulice Vídeňská ve směru na Vídeň. Vrátit se 100 metrů směrem k Brnu na křižovatku s Moravanskou. Pokračovat po Moravanské až k areálu.

GPS: 49.1443731N, 16.6004436E