Čeština English

Co je Georadis s.r.o.

Různorodé obory jejichž pojítkem je gama záření nebo projevy v elektromagnetickém poli jsou našim hřištěm. To čeho se jiní bojí, nás přitahuje.

Co

GEORADIS s.r.o. je právní subjekt založený v červenci 2006, který však zastřešuje stálý a dlouhodobě sehraný kolektiv výzkumníků a techniků. Třicet let znalostí a zkušeností zakládajicího týmu je doplněno skupinou mladých a energických designerů tak, aby naše výsledky reflektovaly současnou úroveň hardwarových, softwarových a komunikačních technologií.

Těžiště práce našeho týmu bylo vždy v oboru návrhu přístrojů pro detekci ionizujícího záření, determinaci jeho zdrojů a stanovování intenzity. Řada téměř třiceti přístrojů, které skupina navrhovala pro společnosti v Kanadě, USA a v České republice, z nichž některé se staly světovými standardy, patří k chloubě našich konstruktérů.

Další skupina se věnuje vědecké práci v oblasti monitorování životního prostředí. Participujeme na několika grantech poskytovaných Grantovou agenturou České republiky (GAČR).

Kromě vědy a výzkumu je naší náplní servisní podpora a to jak námi vyrobených přístrojů, tak výrobků jiných firem. Podpora našich produktů a spoluúčast při hledání řešení problémů zákazníků jsou naší strategií od vzniku společnosti a uplynulá doba jasně ukazuje, že tato strategie je správná.

V roce 2009 se společnost GEORADIS s.r.o. stala držitelem certifikátu jakosti ISO 9001. V letošním roce došlo k rozšíření o oblast konstrukce nových přístrojů.

Souhra vývojářů a některých našich zákazníků přináší výsledky v podobě vývoje dvou nových přístrojů ročně. Dlouhodobě se daří držet krok s nejnovějšími dostupnými technologiemi a tak konstruovat moderní nadčasové přístroje.

Počet vyrobených přístrojů se již počítá na tisíce a počet oborů, kde jsou uplatňovány na desítky.

Děkujeme mnoha našim zákazníkům, jejichž prostřednictvím se dostáváme do oblastí aplikací dříve zcela netušených, což nám přináší další a nové výzvy.

Historie společnosti

Založeno 2006, první vlastní nový přístroj dodán v prosinci téhož roku. V lednu 2012 se stěhujeme do nových moderních...

Sponzorujeme

„Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek. ..." Sir Winston S Churchill

Publikujeme

Publikujeme a odkazujeme na důležité články

Naše reference

S laskavým svolením uvádíme jména našich důležitých partnerů a zákazniků