Čeština English

Historie společnosti

Založeno 2006, první vlastní nový přístroj dodán v prosinci téhož roku. V lednu 2012 se stěhujeme do nových moderních prostor. Jaro 2014, již druhá zima za námi v nových prostorách obklopeni tulipány. Letos dáváme na trh tři nové přístroje.

Historie

Ačkoliv je Georadis s.r.o. velmi mladá, dostala do vínku to nejlepší zázemí. Historii společnosti nelze oddělit od životopisů lidí, kteří stáli u jejího vzniku a tvoří její skutečnou hodnotu. Již koncem šedesátých let minulého století byl našimi kolegy prováděn základní výzkum metod ze kterých společnost profituje dodnes. První přístroje v těchto ranných dobách byly celkem primitivní, ale dokázaly vydat maximum na úrovni tehdejší techniky. Přísun nových technologií, jež znamená především moznost zmenšování přístrojů a zlepšování komfortu jejich obsluhy, je zajišťován generační obměnou výzkumníků. Tím společnost předchází technologickému ustrnutí.

Devadesátá léta byla naplněna prací pro kanadskou firmu Exploranium Ltd. V této době dochází k výraznému rozšíření oblastí zájmu. Z původně geofyzikálně orientovaného týmu se vytváří skupina pokrývající problémy monitorování radioaktivního záření v průmyslu, především v kovových odpadech a stavebnictví.

Zásadním přelomem a rozšířením skupiny zákazníků se stal rok 2001. Celosvětový hon za teroristy a snaha o prevenci teroristických útoku definoval nové požadavky na vhodnou detekční přístrojovou techniku. Výzkumná skupina posílila a stala se předmětem akvizice obrovské americké nadnárodní společnosti. Správa malých výzkumných týmů zaměřených na unikátní technologie velkými společnosti je vždy velmi nákladná a tak došlo v roce 2006 k dohodě o vyčlenění výzkumné skupiny a založení nového subjektu s názvem Georadis s.r.o.

Nová společnost navázala na znalosti a zkušenosti z předešlých let, musela ale kompletně obnovit portfolio přístrojů. Práce začaly neprodleně a tak byl jiz na jaře 2007 představen nový gama spektrometr, právě včas, aby zachytil vlnu extrémního zájmu o hledání nových zdrojů uranu. Léta 2007 až 2009 přinesla finanční zdroje na stabilizaci mladé firmy.

Inovace a nové výzvy. To je hlavní motor společnosti. Každý rok se nam daří představit světu dva nové přístroje. Množství vyrobených přístrojů a našich zákazníků nás zavazuje pokračovat v tomto trendu a být "u toho".