Čeština English

GT-40 pro měření jader

Průběžně pokračuje implementace metod a jejich kalibrací pro měření koncentrací v různých typech vzorků.

GT-40

GT-40 a GT-40S jsou průběžně doplňovány o metody, které umožnují správné stanovení obsahu radionuklidů v různých typech vzorků. Kromě standardní kalibrace pro měření v nekonečném poloprostoru přibyla možnost měřit obsahy v jádrech různých průměru, či ve vzorkovnicích. Je vyvíjen systém pro kontinuální monitorování kapalin pomocí GT-40.