Čeština English

GT-32

Spektrometr záření gama pro rychlé stanovení obsahů draslíku, uranu a thoria v terenu se zvýšenou citlivostí. Uplatnění v geologii pri vyhledávání zdrojů surovin. Určeno pro práci v extrémních podmínkách. Data měřených bodů zaznamenávána v paměti včetně posice GPS. Kalibrován pro měření obsahů v půdách na otevřených prostorech.

GT-32

Vlastnosti

Zvýšená citlivost oproti modelu GT-30. Používá detecktor vyrobený z bismutgermanátu s vyšší hustotou než NaI/Tl. Citlivost detekce K, U a Th srovnatelná s NaI/Tl o průměru 3 a výšce 3 palce.

Použití

Terenní spektrometrie v geologii. Díky vysoké citlivosti detektoru používán pro vyhledávání a mapování rozdílů koncentrací K, U a Th v terénu.

Dokumentace

GT30_1207 (5.77 MB)

Video

Modifikace

GT-32 je osazena scintilátorem BGO o průměru 2 a výšce 2 palce. Pokud je požadováno vysunutí detektoru na teleskopické tyči, zákazníkům je nabízen model GT-32T. Jako příslušenství je dodáván externí GPS přijímač (logger). Přístroj lze vestavět do různých druhů stínění a kolimátorů.

Specifikace

Dva základní pracovní mody - Survey pro skenování terenu a Assay pro určení koncentrací K, U, Th. Survey mod je doplněn o funkci ON FLY ASSAY probíhající paralelně. Tato funkce počítá odhady koncentrací K, U a Th na prohlíženém území a časově ekvidistantních úsecích. Energetická kalibrace analyzátoru je řešena průběžně po celou dobu provozu a pro nastavení jsou výhradně používány zdroje záření z přírodního pozadí. Výsledky monitoringu a analýz jsou přehledně zobrazeny na grafickém displeji. Všechna získaná data jsou ukládána do paměti přístroje a jsou exportovatelná do jiných zařízení prostřednictvím USB nebo Bluetooth spojení. Akustická indikace změn četnosti registrovaných gama částic je zajišťována reproduktorem umístěným za zadním čelem přístroje nebo prostřednictvím USB sluchátek.