Čeština English

GT-40

Multifunkčí digitální spektrometr záření gama pro rychlé stanovování aktivit zářičů gama v terenu nebo odebraných vzorcích. Široké uplatnění v oborech monitorování cizorodých látek, kontaminace územá, budov, předmětů, vody a potravin, v geologii pri vyhledávání zdrojů surovin. Určeno pro práci v extrémních podmínkách. Data měřených bodů zaznamenávána v paměti včetně posice GPS. Možnost zavedení až ž různých kalibrací (metod) pro měření aktivit/obsahů.

GT-40

Vlastnosti

Přenosný digitální spektrometr gama se zabudovaným výkonným počítačem pro složité analýzy naměřených dat. Integrální součástí je Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Barevný transreflexivní displej.

Použití

Všude, kde je nutné rychlé a přesné stanovení aktivit/obsahů gama zářičů. Vhodný do terénu, ale i k zabudování do stínění jako laboratorní analyzátor. Veškeré výpočty jsou prováděny v přístroji.

Video

Modifikace

GT-40 je dodáván se scintilátorem NaI/Tl o průměru 3 a výšce 3 palce. Dále je vyráběna varianta GT-40S do které je na přání zákazníka buď montován NaI/Tl nebo BGO detektor o průměru 2 a výšce 2 palce. Model GT-40 má vestavěný olověný kolimátor o tloušťce 1 cm. Kolimátor je snadno vyjímatelný.

Specifikace

Dva základní pracovní mody - Survey pro skenování terenu a Assay pro určení koncentrací předem nakalibrovaných radionuklidů - komponent. Energetická kalibrace analyzátoru je řešena průběžně po celou dobu provozu a pro nastavení jsou výhradně používány zdroje záření z přírodního pozadí. Výsledky monitoringu a analýz jsou přehledně zobrazeny na barevném grafickém displeji. Všechna získaná data jsou ukládána do paměti přístroje a jsou exportovatelná do jiných zařízení prostřednictvím USB, Wi-Fi nebo Bluetooth spojení. Akustická indikace změn četnosti registrovaných gama částic je zajišťována reproduktorem umístěným za zadním čelem přístroje nebo prostřednictvím USB sluchátek. Možnost vkládání verbálních komentárů k měřeným datům přednesem do vestavěného mikrofonu.