Čeština English

RT-30

Ruční spektrometr záření gama doplněný o funkci dosimetru a identifikaci neutronů. Vysoká citlivost, dlouhá doba provozu a vysoká odolnost v terénu. Rychlé vyhledávání zářičů a spolehlivé určení radioizotopů. Ochrana personálu před účinky ionizujícího záření.

RT-30

Vlastnosti

Přístroje RT-30 jsou mnohaůčelové spektrometry záření gama doplněné o funkci vyhledávání zdrojů ionizujícího záření, měření dávkového příkonu a detekce neutronů. Jsou odolné proti vodě a prachu.

Použití

Pro nízkou hmotnost a vysokou mechanickou odolnost ideální pro venkovní použití v průmyslu, ochraně osob, sledování ilegalního pohybu zářičů a vyhledávání ztracených zdrojů záření.

Dokumentace

RT30_V1.01 (0.62 MB)

Video

Modifikace

Základní verze RT-30 je postavena na velkoobjemovém NaI/Tl scintilačním detektoru s průměrem podstavy 2 a výškou 2 palce. Tímto je zajištěna funkce scintilometru pro vyhledávání zářičů, identifikace radionuklidů z registrovaných spekter záření gama a měření dávkového příkonu v omezeném rozsahu. Do modelu RT-30G byla přidána Geiger-Mullerova trubice a rozsah měřidla dávkového příkonu tak byl rozšířen až na 1Sv/h. Model RT-30N je ještě navíc doplněn o detektor neutronů. Tento přístroj splňuje všechny požadavky aby byl zařazen do kategorie RIID. Všechny tři varianty jsou nabízeny s detektorem umístěným na teleskopické tyči pro zajištění dostatečného odstupu personálu od zdroje záření. Jsou to modely RT-30T, RT-30GT a RT-30NT.

Specifikace

Dva základní pracovní mody - Survey pro vyhledávání zářičů a Identification pro určení nalezených zdrojů. Survey mod je doplněn měřením dávkového příkonu probíhajícím paralelně. U modelu RT-30N pak ještě běží průběžné zjišťování přítomnosti neutronů a to po celou dobu, po kterou je přístroj zapnut. Energetická kalibrace analyzátoru je řešena průběžně po celou dobu provozu a pro nastavení jsou výhradně používány zdroje záření z přírodního pozadí. Výsledky monitoringu a analýz jsou přehledně zobrazeny na grafickém displeji. Všechna získaná data jsou ukládána do paměti přístroje a jsou exportovatelná do jiných zařízení prostřednictvím USB nebo Bluetooth spojení.