Čeština English

RT-50

Rychlé stanovení aktivit kovů, prachů a strusek v ocelárnách. Stanovování koncentrací draslíku, uranu a thoria ve stavebních materiálech a horninách. Měření obsahu radioaktivních látek v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí.

RT-50

Vlastnosti

Vysoká citlivost, nízké provozní náklady, rychlost analýz, snadná integrace díky SQL databázi, možnost provozu v sítích. Široký sortiment vzorkovnic včetně Marinelli. Velký objem měřicí komory.

Použití

RT-50 s programem LabCenter mají typovou zkoušku a certifikaci pro závazné stanovování aktivit a concentrací radionuklidů v kovech, praších, horninách, stavebních materiálech, potravinách, vodě apod.

Dokumentace

RT50_1211CZ (0.86 MB)

Video

Modifikace

RT-50 je vyráběn v následujících mutacích. Základní verze je osazena stíněním o tloušťce 9 cm zhotoveném z oceli. Je možné objednání stejně rozměrného stínění z olova. Standardní měřicí komora je hliníkový dutý válec o průměru 150mm a výšce 150mm s tloušťkou stěny 1.5 mm. Tato může být nahrazena komorou umožňující měření v Marinelliho nádobách do objemu 700 ml vhodných pro detektory s průměrem 3 palce.

Popis

RT-50 s programem LabCenter byl vyvinut pro monitorování a zjišťování přítomnosti radioaktivity v kovech, vedlejších produktech při výrobě kovù, geologických vzorcích, potravinách, krmivech, stavebních a mnoha dalších materiálech. Použitím velkoobjemového scintilačního detektoru a jeho doplněním o masivní stínění bylo dosaženo extrémní citlivosti, což dovoluje radikálně zkracovat doby měření a nebo objemy měřených vzorků. Ve spolupraci s programem LabCenter, jehož jádrem je unikátní a originální metoda vyhodnocování aktivit z gama spekter, je umožněno přesné měření aktivit směsných vzorků obsahujících mix různých radioizotopů. RT-50 je dodáván jako kompletní systém pro laboratoře včetně počítače a vah.